Toimintasuunnitelma 2013

                                                                              

 

Seinäjoen Maidonjalostajain ry

os.111

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

 

TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

                     

Seinäjoen Maidonjalostajain ammattiosasto kuuluu Suomen Elintarviketyöläisten liittoon. Tehtävänämme on toimia sääntöjensä edellyttämällä tavalla Valio Seinäjoen tehtaalla, Ilmajoen Osuusmeijerillä, Osuuskunta Maitosuomessa ja Juustoportti Food Oy.llä työskentelevien SEL sopimuspiirissä olevien työntekijöiden edunvalvonnan, ammatillisen järjestäytyneisyyden ja yhteistoiminnan kehittäjänä.

Ammattiosasto toimii yhteistyössä Vaasan aluejärjestössä olevien muiden ammattiosastoiden kanssa.

Ammattiosaston tärkeimpänä tehtävänä on edelleen jäsenkuntaansa kuuluvien jäsenten perusturvan, perusoikeuksien eli työpaikkojen turvaaminen, missä on huomioitava myös yhteistoiminta Meijerialan ammattilaisten (MVL), sekä Ammattiliitto Proon kanssa. Tärkeänä tehtävänä on pidettävä myös jäsenhankintaa.

 

KOKOUSTOIMINTA

 

Ammattiosasto kokoontuu sääntömääräisiin kevät - ja syyskokouksiin, sekä pitää tarpeen mukaan kuukausikokouksia.

Ammattiosaston valittu johtokunta varajäsenineen kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuoden aikana, sekä aina asioiden niin vaatiessa.

Johtokunta toimintavuotenaan noudattaa syyskokouksen antamia toiminnallisia sekä taloudellisia päätöksiä. Johtokunta valmistelee ennen kevätkokousta edellisen vuoden toiminta ja tilikertomukset jotka vuosikokous lopullisesti hyväksyy.

Ennen syyskokousta johtokunta käsittelee seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.

 

KOULUTUSTOIMINTA

 

Ammattiosasto aktivoi luottamushenkilöitä, työsuojeluhenkilöitä ja ammattiosaston johtokunnan jäseniä  Ay-opistoissa pidettäville kursseille. Kurssin käyneille mahdollisesti myönnetään kurssistipendi, jonka ammattiosaston johtokunta myöntää. Myös aluejärjestön kaksi kertaa vuodessa pidettäville kursseille aktivoidaan muitakin ay - aktiiveja, sekä asioista kiinnostuneita osaston jäseniä.

Myös Valio järjestää aika-ajoin erinäisiä kursseja, jotka ovat valiolaisille avoimia.

 

MUUTA

 

Ammattiosaston toiminnan ja etenkin sen jäsenistön aktivoimiseksi työtä jatketaan tehostetusti kaudella 2013. Johtokunnan alaisia jaostoja pyritään perustamaan tarpeen mukaan.

Ammattiosasto osallistuu liiton ja aluejärjestön järjestämiin tapahtumiin, sekä muihin elintarvikealaa käsitteleviin yleisiin tapahtumiin / seminaareihin.

Ammattiosasto järjestää mahdollisuuksien mukaan vapaa-ajan toimintaa jäsenistölleen. Vapaa-ajan toiminta hoidettaisiin osaksi omakustannus periaatteella.

Ammattiosasto avustaa jäseniään liiton kesä- ja talvipäivien kustannuksissa, sekä kesäpaikkojen Koivikkorannan ja Raitarannan yöpymiskustannuksissa.

Valion erottua Elintarviketyönantajain liitosta (ETL) ja perustettuaan oman työnantajaliittonsa Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaitten liitto ry.n (M2L ry) tuo osaltaan haasteita tulevaisuutta ajatellen.

Perustetaan ammattiosastoon nuorisojaosto jonka ensisijainen tehtävä on saada nuoria mukaan ammattiosaston toimintaan.

 

Ammattiosaston kotisivuilta (www.sel111.fi) jäsenet saavat informaatiota ammattiosaston toiminnasta. Sivuilla on myös palauteosio, jossa jäsenet voivat lähettää toiveensa ammattiosaston toiminnan kehittämisestä. Ammattiosaston johtokunta käsittelee esille tulevat asiat kokouksissaan.

Ammattiosaston kotisivuja pyritään kehittämään jäsenkuntaa palvelevaksi ja informaatiota jakavaksi sivustoksi.

 

Seinäjoen Maidonjalostajain ry os. 111 Johtokunta